Sunday, February 28, 2010

soalan chapter 4

SOALAN 1

a. Bezakan Alat Laluan Boleh Ubah dengan Alat Laluan Tetap.
                                                                                             (5 markah)

b. Huraikan 5 faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi bagi sesebuah organisasi.
                                                                                                           (15 markah)

c. Susunatur peralatan yang baik dan mengikut cara yang sistematik akan memberikan hasil kerja yang baik.   Berikan 5 objektif yang mendorong organisasi melakukan susun atur peralatan di dalam premis mereka.
                                                                                                                                               (5 markah)

d. Berikan 2 faktor yang menyebabkan susun atur kedudukan tetap digunakan dalam sesuatu proses pengeluaran.                                                                                                                  (5 markah)


Soalan

Aktiviti bagi mengeluarkan barangan boleh disusun atur mengikut berbagai cara. Kebanyakan kilang tidak menggunakan hanya sejenis susunatur sahaja tetapi sebaliknya mengabungkan beberapa susunatur mengikut kesesuaian. Anda dikhendaki untuk menyenarai dan menghurai bersama gambarajah, tiga jenis susunatur yang biasa digunakan.
                                                                                                                                         (30 markah)

Soalan

Bagi mencapai keberkesanan kos dalam sesuatu keluaran perlulah mempunyai pengendalian mengaturkan alat-alat mengikut turutan kehendak proses produk yang dikeluarkan. Daripada kefahaman anda bincangkan.

a) Perlaksanaan dalam susunatur keluaran                                       (10 Markah )

b) 3 kebaikan dan 3 keburukan dalam susunatur keluaran.                 ( 10 Markah )

c) Maklumat asas yang perlu dipertimbangkan sebelum sesuatu susunatur dirangcangkan.         (10 Markah)

No comments:

Post a Comment