Sunday, February 28, 2010

FORMULA (Model asas kuantiti pesanan ekonomi (EOQ)

1. EOQ =
2. Jumlah Kos Berubah (Total varibale cost) = Q C + D O
                                                                       2         Q


3. Bilangan Jangkaan Pesanan (Expected number of orders) = D
                                                                                              Q

4. Masa Jangkaan di antara pesanan (Expected time between orders) = number of working days in a year
                                                                                                                    Order quantity


Petunjuk :

O = Ordering cost (Kos Memesan Seunit)
C = Carrying cost (Kos Memegang Seunit)
D = Total demand (Jumlah Permintaan)
Q = Quantity (Kuantiti Inventori Dipesan)
P = (Price X Demand) (Harga Seunit X Kuantiti Pesanan)Exercise

Demand = 1000
Ordering cost = 10
Holding cost = 0.5
250 day working yearReorder Point (Titik Pesanan Semula)

ROP = d X L

d =                Demand
       number of working days in a yearPetunjuk:

d = demand per day (permintaaan sehari)
L = lead time for a new order in days (masa lapor bagi pesanan baru dalam unit)


ROP = d X L + safety stock


Exercise

D = 8000
Operates 200 day working year
Delivery on order takes 3 working day


1. EOQ = 200 units

2. Jumlah Kos Berubah (Total varibale cost) = Q C + D O
                                                                       2         Q

= 50 + 50
= RM100

3. Bilangan Jangkaan Pesanan (Expected number of orders) = D
                                                                                              Q
= 1000 ÷ 200
= 5 orders per year

4. Masa Jangkaan di antara pesanan (Expected time between orders) = number of working days in a year
                                                                                                                    Order quantity
= 250 ÷ 5
= 50 days


ROP = d X L

d =                Demand
       Number of working days in a year
= 8000 ÷ 200
= 40

ROP = d X L
= 40 X 3
= 120 units


Soalan 1

Anda memerlukan sorang pembeli bagi syarikat Wal-Mart. Syarikat Wal-Mart memerlukan 5000 Vakum Hoover Hurricane setahun. Kos bagi setiap vakum adalah RM200. Kos memesan untuk setiap pesanan ialah RM30. Kos pemegangan ialah 25% daripada kos satu unit vakum

a. Berapakah kuantiti pesanan ekonomi (EOQ)?.

b. Berapakah jumlah kos pemegangan dan kos memesan?.

c. Berapakah bilangan pemesanan optimum setahun?.

d. Berapakah bilangan hari optimum di antara pemesanan?. (anggaran terdapat 250 hari bekerja setahun)


Soalan 2

Syarikat Darwisya mempunyai permintaan inventori X sebanyak 8000 unit setahun. Organisasi ini mengamalkan 250 hari bekerja setahun. Secara puratanya, penghantaran pemesanan memakan masa 3 hari berkerja. Hitungkan titik pesanan semula.


Skema Jawapan

1. EOQ = 78 pesanan

2. Kos Menyimpan Inventori (Holding cost) = RM1950

3. Kos Memesan Semula (Ordering cost) = RM1923.08

4. Kos Inventori Berubah (Total varibale cost) = RM3873

5. Bilangan Jangkaan Pesanan (Expected number of orders) = 64 orders per year

6. Masa Jangkaan di antara pesanan (Expected time between orders) = 3.91 days


Soalan 2

ROP = 94 units


Soalan 1

Syarikat Irdina menganggarkan jumlah permintaan tahunan sebanyak 10000 batang jarum. Kos bagi setiap vakum adalah RM400. Kos memesan untuk setiap pesanan ialah RM60. Kos pemegangan ialah 50% daripada kos satu unit vakum.

a) Berapakah kuantiti pesanan ekonomi (EOQ)?.

b) Berapakah jumlah kos pemegangan dan kos memesan?.

c) Berapakah bilangan pemesanan optimum setahun?.

d) Berapakah bilangan hari optimum di antara pemesanan?. (anggaran terdapat 250 hari kerja setahun). (4m)


Soalan 2

Syarikat Darwisya mempunyai permintaan inventori X sebanyak 16000 unit setahun. Organisasi ini mengamalkan 250 hari bekerja setahun. Secara puratanya, penghantaran pemesanan memakan masa 5 hari bekerja. Hitungkan titik pesanan semula.


Skema Jawapan

Soalan 1

1. EOQ = 77 pesanan

2. Kos Menyimpan Inventori (Holding cost) = RM7700

3. Kos Memesan Semula (Ordering cost) = RM1923.08

4. Kos Inventori Berubah (Total varibale cost) = RM15492.3

5. Bilangan Jangkaan Pesanan (Expected number of orders) = 130 orders per year

6. Masa Jangkaan di antara pesanan (Expected time between orders) = 2 days


Soalan 2

ROP = 320 unitsModel Kuantiti Diskaun

• Pengurangan harga bagi pembelian yang besar dengan tujuan untuk meningkatkan jualan.
• Model asas EOQ boleh digunakan untuk menentukan saiz pesanan optimum dengan kuantiti diskaun.
• Oleh yang demikian fungsi bagi jumlah kos inventori tahunan mestilah disertakan dengan harga belian bagi    item yang dipesan.


1. EOQ =

2. Jumlah Kos Inventori (Total cost) = Q C + D O + PD
                                                           2         Q


Kesimpulannya : Pilih kuantiti pesanan yang mempunyai junlah kos (TC) yang rendahSoalan 1

1.5 volt bateri alkali untuk pembelian dalam kuantiti yang besar berdasarkan Jadual Kuantiti Diskaun di bawah:

1 – 11              RM1.99
12 – 49            10%
50 – 499          20%
500+                30%

Berdasarkan kajian si peruncit membeli 600 bateri setiap tahun dan setiap kali memesan bateri perlu membayar RM16.00. Si peruncit juga menganggarkan kos menyimpan bekalan bateri ialah 22% daripada harga seunit bateri bagi tempoh setahun. Apakah saiz pesanan yang paling ekonomi setiap pesanan?.


Soalan 2

Syarikat Irdina membeli but keselamatan daripada pembekalnya dengan harga RM25 sepasang. Syarikat ini memerlukan 1000 pasang but setahun dan kos memesan setiap kali ialah RM25. Kos pemegangan setahun adalah dianggarkan sebanyak 20% daripada kos seunit but. Pembekalnya menawarkan diskaun sebanyak 4% bagi pesanan but sebanyak 250 pasang atau lebih. Apakah saiz pesanan yang paling ekonomi setiap pesanan?.

Skema Jawapan

Soalan 1

EOQ = 209 per order

EOQ = 221 per order

EOQ = 234 per order

EOQ = 251 per order


Jumlah Kos Inventori (Total cost) = RM1035.96

Jumlah Kos Inventori (Total cost) = RM929.65


EOQ = 100 per order

EOQ = 102 per order

Jumlah Kos Inventori (Total cost) = RM25500

Jumlah Kos Inventori (Total cost) = RM24700Soalan 1

Syarikat Irdina mempunyai permintaan inventori sebanyak 5 tan sehari. Organisasi ini mengamalkan 360 hari bekerja setahun. Pengurus pembelian menyatakan kos memesan ialah RM80 bagi setiap pesanan dan kos pemegangan adalah 20% daripada kos setan inventori X. Kos bagi setiap inventori X adalah RM12 per tan. Secara puratanya penghantaran pesanan memakan masa 5 hari bekerja dan syarikat ini menetapkan peringkat stok keselamatan pada 100 tan.

a. Berapakah kuantiti pesanan ekonomik?.

b. Berapakah jumlah kos pemegangan dan kos memesan?.

c. Berapakah bilangan pemesanan optimum setahun?.

d. Lukiskan satu graf yang menunjukkan peringkat inventori setiap masa antara pesanan serta menunjukkan titik membuat pesanan, stok keselamatan dan masa antara pesanan.


Soalan 2

Syarikat Darwisha memerlukan 2500 unit bateri setiap tahun. Kos memesan ialah RM5 seunit. Pihak pengurusan menganggarkan kos pemegangan adalah 20% daripada harga seunit kos. Jadual kuantiti diskaun adalah seperti di bawah:

Kuantiti Harga seunit         (RM)
1 – 99                              10.00
100 – 199                          9.80
200+                                 9.60

Apakah saiz pesanan paling ekonomik bagi setiap pesanan?.


Soalan 3

Syarikat Irdina memberikan diskaun 4’ X 8’ sheets kayu plywood. Jadual Kuantiti Disakun adalah seperti di bawah:

Kuantiti             Harga seunit (RM)
0 - 100                    20.00
100 - 999               19.00
1000+                    18.00

Home Sweet Home Company membeli plywood daripada Syarikat Irdina. Kos memesan ialah RM40. Kos pemegangan adalah 25% daripada harga seunit kos manakala permintaannya adalah 30000 sheets. Apakah saiz pesanan yang paling ekonomik bagi setiap pesanan?.


Skema Jawapan

Soalan 1

EOQ = 346 per order

Jumlah Kos Inventori (Total cost) = RM831.38

Bilangan Jangkaan Pesanan (Expected number of orders) = 5 orders per year


Soalan 2

EOQ = 112 per order

EOQ = 113 per order

Jumlah Kos Inventori (Total cost) = RM24721.36

EOQ = 114 per order

Jumlah Kos Inventori (Total cost) = RM24254.5


Soalan 3

EOQ = 693 per order

EOQ = 711 per order

EOQ = 730 per order

Jumlah Kos Inventori (Total cost) = RM573376.39

Jumlah Kos Inventori (Total cost) = RM543450Soalan 1

Syarikat Darwisha memerlukan 1000 unit gerudi elektrik setiap tahun. Harga setup adalah RM100 seunit. Pihak pengurusan menganggarkan kos pemegangan adalah 40% daripada harga seunit kos. Harga diskaun yang ditawarkan oleh pembekal gerudi elektrik ialah RM78 bagi memesan kurang daripada 120 unit dan RM50 bagi memesan sebanyak 120 atau lebih unit gerudi elektrik.


Soalan 2

Syarikat Komputer mahu mengurangkan inventori yang banyak bagi satu model PC yang ia tidak ingin meneruskan lagi. Ia menawarkan kepada Kedai Buku Universiti model PC itu dengan menggunakan satu jadual Kuantiti Diskaun seperti di bawah:

Kuantiti          Harga seunit (RM)

1 – 49              1,400
50 – 89            1,100
90+                     900

Kos pemegangan tahunan bagi Syarikat Komputer ialah RM190 seunit PC. Kedai buku itu menjangkakan kos pemegangan tahunannya ialah 12% daripada harga seunit PC, kos memesan ialah RM2500 dan permintaan tahunan bagi model itu dijangkakan ialah 200 unit. Kedai buku itu hendak menentukan sama ada wajar mengambil diskaun kuantiti yang ditawarkan oleh Syarikat Komputer atau memesan menggunakan saiz memesan EOQ.


Skema Jawapan

EOQ = 80 unit

EOQ = 100 unit

Jumlah Kos Inventori (Total cost) = RM80498

Jumlah Kos Inventori (Total cost) = RM52033

EOQ = 80 unit

EOQ = 88 unit

EOQ = 97 unit


Soalan 1

Syarikat Darwisha memerlukan 5000 unit bateri setiap tahun. Kos memesan ialah RM49 seunit. Pihak pengurusan menganggarkan kos pemegangan adalah 20% daripada harga seunit kos. Jadual Kuantiti Diskaun adalah seperti di bawah:

Kuantiti            Harga seunit (RM)

0-999                     5.00
1000 – 1999          4.80
2000+                   4.75

Apakah saiz pesanan yang paling ekonomik bagi setiap pesanan?.


Soalan 2

Syarikat Irdina memberikan diskaun bagi 4’ X 8’ sheets kayu plywood. Jadual Kuantiti Diskaun adalah seperti di bawah:

Kuantiti          Harga seunit (RM)

0 – 9                18.00
10 – 50            17.50
50 +                 17.25

Home Sweet Home Company membeli plywood daripada Syarikat Irdina. Kos memesan ialah RM45. Kos pemegangan adalah 20% daripada harga seunit kos manakala permintaannya adalah 100 sheets. Apakah saiz pesanan yang paling ekonomik bagi setiap pesanan?.


Skema Jawapan

Soalan 1

EOQ = 700 per order

Jumlah Kos Inventori (Total cost) = RM25700

EOQ = 714 per order

Jumlah Kos Inventori (Total cost) = RM24725

EOQ = 718 per order

Jumlah Kos Inventori (Total cost) = RM24822.5


Soalan 2

EOQ = 50 per order

EOQ = 51 per order

EOQ = 51 per order

Jumlah Kos Inventori (Total cost) = RM1901.25


Model Kuantiti Pesanan Pengeluaran

• Di dalam operasi pengeluaran, pengilang yang tidak menerima kesemua pesanan inventori pada satu masa, akan menerima pesanan inventorinya secara beringkat-peringkat pada kadar yang seragam setiap masa.
• Model ini boleh digunakan apabila aliran inventorinya berterusan pada satu tempoh tertentu atau apabila unit-unit dikeluarkan dan dijual serentak.
• Pengubahsuaian dibuat daripada model asas EOQ di mana aras inventori maksimumnya tidak lagi berlaku pada Q* tetapi kurang daripada Q*.

Formula:

EOQ =Q = bilangan unit setiap pesanan
H = kos penyimpanan seunit
p = kadar pengeluaran harian
d = kadar permintaan / kadar penggunaan harian
t = masa bagi operasi pengeluaran dalam hari

Soalan 1

Nur Kaelyn Elmira pengeluar komponen computer ingin menentukan kuantiti optimum yang perlu dihantar bagi setiap masa semasa proses pengeluaran model 123. Permintaan tahunan syarikat adalah 6000 unit dengan pengeluaran harian 100 unit dan kadar permintaan 30 unit sehari. Semasa proses pengeluaran kos pesanan adalah RM80 dan kos penyimpanan seunit adalah RM0.50.

Soalan 2

Nur Alesya Adriana adalah pembekal alat tulis untuk sekolah. Permintaan tahunan untuk pembaris adalah 8000 unit dengan pengeluaran harian adalah 150 unit dan kadar permintaan adalah 40 unit sehari. Semasa proses pengeluaran kos pesanan adalah RM100 dan kos penyimpanan adalah RM0.80.

Soalan 3

Nur Harisya Adliana adalah pembekal alat tulis untuk sekolah. Permintaan tahunan untuk pen adalah 10000 unit dengan pengeluaran harian adalah 120 unit dan kadar permintaan adalah 40 unit sehari. Semasa proses pengeluaran kos pesanan adalah RM5.5 dan kos penyimpanan adalah RM0.40.


Skema Jawapan


Soalan 1

EOQ = 1657 unit


Soalan 2

EOQ = 1655 unit


Soalan 3

EOQ = 1655 unit

No comments:

Post a Comment